تبلیغات
توکیو هتل... و چیزایی که دوس دارم... - tataloo

tataloo

شنبه 10 مهر 1389 04:59 ب.ظ

نویسنده : tiTi jo0n

سلام

چطورین؟

درسا خوبه؟

امروز یه آپ باحال از امیر تتلو کردم

یه سری عکس شاخ که تا حالا خوئمم ندیده بودم واسه نیلو جونم از سایت :mixfa :

http://www.hip50.com/89/ax/6/cover-poste-tatalo-pic.jpg

دقت کنین میمیشو پیرسینگ کرده!

 

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic.zip   همه ی عکسا توی فایل زیپ

اینم جدا جدا:

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(1).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(10).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(11).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(12).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(13).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(14).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(15).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(16).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(17).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(18).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(19).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(2).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(20).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(21).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(22).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(23).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(24).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(25).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(26).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(27).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(28).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(29).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(3).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(4).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(5).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(6).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(8).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(7).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic%20(9).jpg

http://www.hip50.com/89/ax/6/tatalou%20new%20pic/amir%20tatalou%20pic.jpg

نظر یادتون نره

بای

 

 
دیدگاه ها : نظرای خوشگلتون
آخرین ویرایش: - -